Termeni si conditii

Termenii şi condiţiile pentru site-ul nostru

 1. Dispoziții generale

I.1. Website-ul și magazinul online disponibil la adresa de internet www.kineticrecoveryeducation.ro este deținut și administrat de societatea Kinetic Recovery Education S.R.L., CUI 38668059, J23/3025/2018, Sat Cernica, Comuna Cernica, Str. Floare Albastră, nr. 6, demisol, cam. 2, Județ Ilfov email: contact@kineticrecoveryeducation.ro, telefon: 0722704485 denumit în continuare Vânzător/Furnizor de formare profesională .

I.2. Accesul la website si magazinul online precum si utilizarea acestora sunt guvernate de termenii și condițiile de mai jos care sunt întocmiți în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii,
 • OG 21/1992 privind protecția consumatorilor,
 • OUG 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de conținut digital și de servicii digitale,
 • Legea nr. 356/2002 privind comerţul electronic
 • OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață,
 • Legea 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte,
 • HG 522/2003 Norme Metodologice de aplicare a OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, acte normative ce se aplicabile consumatorilor.
 • Legea 287/2009 privind Codul Civil (pentru persoanele juridice)
 • Norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
 • Legea 229 / 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut
 • Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • OUG 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale

I.3. Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice mod a acestui Website in integralitatea acestuia sau parțială, dvs luați la cunoștință asupra termenilor și conditiilor menționate mai jos.

 

 1. DEFINIȚII
 2. Autentificare în cont. Adresa de e-mail a Clientului şi parola furnizate în cadrul în timpul procesului de creare al Contului;
 3. Cazul fortuit. Eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
 4. Cerinţe Tehnice. Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea website-ului şi a produselor oferite, de natură a asigura accesul la poșta electronică, internet și la utilizarea corespunzatoare a produselor, după caz (calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet)
 5. Orice persoană fizică care are vârsta de minim 16 ani sau orice persoană juridică care vizitează website-ul și/sau efectuează o Comandă în baza unui Cont creat;
 6. Comandă. Un document electronic întocmit pe un suport durabil, ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client/Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor electronice, precizând Produsul pe care intenționează să îl achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;
 7. Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;
 8. Cont client. Serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către website, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă, introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al webiste-ului şi care permite Clientului să utilizeze funcţionalităţi/servicii suplimentare (i.e. vizualizare comenzi, facturi fiscale, etc);
 9. Contract la Distanţă. Înțelegere contractuală încheiată intre vânzător și cumpărător fără prezența fizică simultană a părților, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, în temeiul căruia vânzatorul transferă sau se angajează să transfere proprietatea produselor către cumparător, iar cumpărătorul plătește sau se aganjează să platească prețul produsului/produselor, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile website-ului (nu este necesară încheirea propriu zisa a unui înscris denumit contract);
 10. Conținutul website-ului. Elemente de tip text, grafică sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la: imagini, videoclipuri de prezentare, descrieri literare/scripturi, durata de redare, tipul fișierului video, dimensiunea fișierului video, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor/trainerilor/cursanților (după caz) etc, care sunt postate și distribuite în cadrul website-ului.ro, fiind proprietatea Vânzătorului;
 11. Conţinut digital. Date produse şi furnizate în format digital care sunt prezentate gratuit sau contracost prin intermediul acestui website
 12. Coş de Cumpărături. Serviciul pe care Website-ul îl oferă fiecărui Client sau Utilizator şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale (după caz), vizualizarea Preţului fiecărui Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună. Coşul de Cumpărături colectează ofertele depuse de Client sau Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul sau Utilizatorul pot adăuga în Coşul de Cumpărături mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă;
 13. Cumpărător. Utilizator sau client care efectuează o Comandă și achiziționează minim un produs prin intermediul platformei.
 14. Forţa majoră. Orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.
 15. Furnizor de formare profesională autorizat. Furnizor ce oferă programe de formare profesională pentru calificări, ocupaţii, meserii, specializări şi profesii, denumite în continuare ocupaţii, cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională
 16. Furnizor de formare profesională neautorizat. Furnizor ce oferă programe de formare profesională pentru ocupaţii, meserii, specializări şi profesii finalizate cu certificate de absolvire proprie fără recunoaştere naţională.
 17. Momentul încheierii contractului la distanță. Confirmarea disponibilității și acceptarea de către Vânzător a comenzii transmise de către cumpărator, concluzionață printr-o notificare de transmitere a produsului. (momentul în care vânzătorul se angajează sa transfere proprietatea asupra produselor către cumparător).
 18. Mediu digital. Echipamente hardware, software şi orice conexiune de reţea utilizate de consumator pentru a accesa sau a utiliza conţinut digital sau un serviciu digital.
 19. Parolă. Un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Client în procesul de crearea al Contului.
 20. Preț de vânzare. Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Cumpărator a Produsului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la distanță.
 21. Preț tăiat/redus. Prețul tăiat/redus se referă la o reducere de preț ce este raportată la un preț de referință/preț anterior. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus. Prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț. Dacă reducerea de preț este majorată treptat, fără ȋntrerupere, pe perioada aceleiaşi campanii de reducere, prețul anterior este considerat prețul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preț.”
 22. Conținutul digital (fișier video) comercializat în cadrul website-ului, menționat în Comandă și care face obiectul Contractului la Distanță, ce urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului în schimbul achitării Prețului;
 23. Reducere de preț. Condițiile particulare de vânzare ale Produselor în cadrul WEBSITE-ULUI propuse și impuse de către Vânzător, reglementate prin regulamente aferente, cu respectarea legislaţiei incidente.
 24. Recenzie/review. Opinie personală sub formă de text sau rating acordată unui produs prezentat de Vânzător pe platforma WEBSITE-ULUI, care provine de la un cumpărător care a utilizat sau a achiziționat efectiv produsul.
 25. Secret comercial. Informaţiile care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe: sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau uşor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informaţii în cauză; au valoare comercială prin faptul că sunt secrete și au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanţele date, luate de către persoana care deţine în mod legal controlul asupra informaţiilor respective, pentru a fi păstrate secrete;
 26. Suport durabil. Orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pentru o perioadă adecvată scopului informaţiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate.
 27. Termeni şi Condiţii. Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul website-ului.ro, stabileşte drepturile și obligațiile părților implicate, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente;
 28. Terță persoană. Orice persoană fizică sau juridică, alta decât Vânzătorul sau trainerii/instructorii implicați în oferirea de conținut digital și conținut în website
 29. Orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică care vizitează website-ului.ro și/sau efectuează o Comandă, fără a avea creat un Cont de Client;
 30. Zi Lucrătoare. Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale declarate zile libere.

 

III. Principalele caracteristici tehnice și calitative ale produselor (conținutului digital)

III.1. Prin intermediul acestui website, denumit și platformă educativă, se încheie contracte la distanță ce prevăd acte distincte de furnizare  conținut digital și anume fișiere audio-video reprezentând cursuri de instruire asistată pe calculator (autoînvățare la distanță) considerate în legislația incidentă ca fiind  „alte forme de pregătire profesională„ oferite de un furnizor de formare profesională neautorizat.

III.2. Toate informațiile prezente în acest website precum și conținutul digital oferit spre comercializare, aparțin Furnizorului, sunt oferite cu bună credință și în conformitate cu diligențele ocupației de fizioterapeut (cu toate subdiviziunile sale conform C.O.R) și/sau altor profesii din domenii conexe (ex: osteopatie, chiropractică, masaj, terapie manuală, fitness, strength & conditioning, yoga, pilates, etc)

III.3. Fizioterapia este un serviciu conex actului medical, pentru dezvoltarea, menţinerea şi restabilirea capacităţii de mişcare şi a abilităţii funcţionale ale persoanelor, la nivel maxim posibil, pe toată perioada vieţii, în condiţiile în care capacitatea de mişcare şi funcţia sunt şi/sau pot fi afectate de îmbătrânire, leziuni, boli, afecţiuni, alte condiţii patologice sau factori de mediu

III.4. Conținutul digital comercializat pe acest website este reprezentat de cursuri de formare profesională a adulţilor în domeniul fizioterapiei/kinetoterapiei, ce pot contribui la creşterea competitivităţii forţei de muncă prin actualizarea cunoştinţelor sau însuşirea unor cunoștințe mai av ansate, prin metode moderne în domeniul evaluării, planificării şi implementării procedeelor de recuperare care îmbunătăţesc sau restabilesc funcţiile motorii umane, măresc capacitatea de mişcare, calmează durerile şi tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli, afecţiuni şi alte deficienţe.

III.5. Conținutul digital comercializat pe acest website respectă principiile de corectitudine, devotament, loialitate, confidenţialitate, nediscriminare şi respect faţă de fiinţa umană.

III.6. Cursurile de formare profesională oferite prin intermediul website-ului nu sunt cursuri de specialitate medicală, nu au caracter medical si nu exclude un consult medical specializat;

III.7. Detalii cu privire la caracteristicile tehnice (durată, dimensiune, format video, cerințe de compatibilitate cu sistemul de vizualizarea a cumpărătorului, etc) precum și cele privind structura conținutului digital oferit (durata și programa de pregătire a cursului, numele și calificarea formatorilor, obiectivele programului de formare profesională exprimate în competenţele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează cursul, procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională, după caz,  etc) sunt detaliate în cadrul fiecărei secțiuni Cursuri.

 

 1. REGULI PRIVIND utilizarea ȘI INTERPRETAREA conținutului digital OFERIT

IV.1. Produsele (conținutul digital) comercializate pe acest website, în speță cursurile de formare profesională a adulţilor în domeniile menționate anterior, nu sunt considerate sfaturi medicale, nu sunt oferite sub o prescripţie a unui medic specialist, nu constituie o relație de tip doctor-pacient și nu pot fi utilizate sub nici o formă pentru a diagnostica, ameliora, vindeca o boală, malformație sau disfuncție.

IV.2. Un sfat medical constă în diagnosticarea şi administrarea unei medicaţii specifice raportate la circumstanţele individuale ale pacientului în cauză.

IV.3. Vă sfătuim să vă consultaţi întotdeauna medicul ori de câte ori aveţi vreo întrebare sau preocupare referitoare la starea sănătăţii dumneavoastră; de asemenea, apelaţi la expertiza acestuia înainte de a începe un program de tratament, pentru a avea siguranţa că informaţia noastră şi interpretarea acestei informaţii de către dumneavoastră sunt potrivite pentru specificul individual.

IV.5. Nu ignoraţi niciodată sfaturile medicului şi nu întârziaţi aplicarea unui tratament doar pentru ca aţi vizionat unul din cursuri, ați citit sau văzut pe acest website sau alte website-uri ce au legatură cu acesta.

IV.6. Vânzătorul nu este responsabil pentru părerile/diagnosticele date de către terţe persoane cu privire la conţinutul website-ului sau ale conținutului digital comercializat și nu susţine, sprijină sau aprobă sub nici o formă sfaturile sau serviciile comerciale menţionate de către terţe persoane pe acest website sau pe alte site-uri de legătură.

IV.8. Vânzătorul nu are nici o obligaţie şi nu este răspunzătoare individual sau asociat cu terţe părţi de nici o revendicare sau pretenţie directă sau indirectă, pierdere sau pagubă rezultată din folosirea acestui website.

IV.8. Informațiile oferite in cadrul cursurilor pot fi transpuse în practică de către cursanți strict pe propria răspundere a acelora care le prestează și numai în situația în care competențele profesionale îi permit acest lucru, sub aspect legal și profesional.

IV.9. Vânzătorul și/sau afiliați săi nu sunt responsabili pentru activitatea desfasurată de către participanții la cursuri sau pentru activitatea oricărei persoane care a accesat site-ul și/sau pentru modalitatea de utilizare a informațiilor din cuprinsul cursurilor.

IV.10. Vânzătorul nu este responsabil pentru modul de execuție al exercitiilor/antrenamentelor prezentate în cadrul cursurilor, pentru eventualele accidentări datorate modului de execuție incorect sau interpretat incorect sau dacă utilizatoriilor le este contraindicat/interzis să efectueze anumite exerciții datorită stării de sănatate, (ex: efectuarea de exerciții cardio utilizatorilor cu afectiuni cardiace, ridicarea de greutăți persoanelor cu afecțiuni ale coloanei vertebrale, etc). Pentru orice situații, clientul iși asumă intreaga responsabilitate pentru utilizarea informațiilor furnizate în cadrul cursurilor.

 

 1. Modalitatea de afișare a prețurilor

V.1. Prețul total al conținutului digital prezentat în cadrul website-ului este afișat în LEI și include toate taxele (inclusiv TVA).

V.2. Dacă în ciuda tuturor diligențelor realizate de Furnizor de a oferi informații corecte, complete și precise, în cadrul website-ului este afișat un preț net inferior prețului real practicat la un anumit conținut digital, dintr-o posibilă eroare de sistem, fără intenția de a induce in eroare potențialii consumatori, Furnizorul va comunica Cumpărătorului (în cazul în care comanda este solicitată) prețul real și corect, în cunostința căruia Cumpărătorul are dreptul de a nu accepta oferta modificată.

V.3. Vânzările promoționale (reducerile de preț) din acest website care comportă o comparaţie exprimată în cifre, vor preciza conținutul digital la care se referă anunţul publicitar, perioada pentru care acesta este oferit la preţ redus precum și reducerea efectivă în raport cu preţul de referinţă (menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat/ menționarea „preț nou” și “pret vechi” lângă sumele corespunzătoare/ menționarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat)

 

 1. MODALITĂȚI DE COMANDĂ, PLATĂ, LIVRARE

VI.1. Conținutul digital poate fi achiziționat atât din contul de client, pe baza autentificării, cât și direct din cadrul secțiunilor specifice ale website-ului unde sunt prezentate produsele (conținutul digital) prin următoarele modalități de contact: email, telefon, cont client.

VI.2. Confirmarea de comandă va fi transmisă în maxim 3 zile lucratoare, prin poșta electronică la adresa de mail comunicată de către client sau prin sms, dupa confirmarea efectuării plății. În cazul în care s-a optat pentru plata cu Ordin de plată, comenzile sunt procesate numai după primirea și încasarea plății corespunzatoare sumei de pe factură. Orice comandă care nu este platită în maximum 7 zile de la primirea confirmării de comandă de către client, va fi anulata in mod automat.

VI.2. Clientul este responsabil pentru informațiile transmise la momentul înregistrării comenzii. Societatea nu va putea fi trasă la raspundere în cazul in care comanda nu va putea fi confirmată sau livrată la adresa de email transmisă de client din cauza erorilor căsuței de e-mail sau ale scrierii greșite a denumirii acesteia. Se acceptă modificarea adresei electronice de livrare a comenzii dupa ce aceasta a fost platită, însă numai după contactarea prealabilă a societății pe email sau telefon.

VI.3. In cazul unor alte eventuale erori din comanda, clientul va trebui sa contacteze societatea prin telefon sau prin e-mail și va primi precizari referitor la condițiile de modificare, anulare și/sau de rambursare ale comenzii, etc (după caz).

VI.4. Societatea are dreptul de a refuza o comanda din partea unui client, dacă conținutul digital solicitat nu mai face parte din oferta comercială sau dacă nu se primește confirmarea de plată

VI.5. Plata achiziției conținutului digital se poate realiza prin online cu card bancar (fără solicitarea niciunui alt comision) și prin virament bancar / ordin de plată.

VI.6. Conținutul digital este pus la dispoziția consumatorului pe un suport durabil (e-mail, cont client, etc) imediat după finalizarea procesului de achiziție și confirmarea plății din partea Vânzătorului, fără nici un alt cost suplimentar de transport/livrare

  

VII. Dreptul de retragere din cadrul contractului la distanță

VII.1. Consumatorul are dreptul de a se retrage dintr-un contract la distanță în termen de 14 zile de la data semnării acestuia, cu excepția cazului când contractul de furnizare de conţinut digital nu este livrat pe un suport material și dacă executarea acestuia a început.

VII.2. Conținutul digital achiziționat prin cadrul acestui website care este furnizat consumatorului la o data ulterioară confirmării plății pe un suport durabil (ex: sesiuni și/sau conferințe, seminarii live, etc) nu se consideră executat decât la momentul furnizării acestuia, motiv pentru care se acceptă dreptul de retragere, doar dacă perioada  de timp trecută dintre data achiziționării și data primirii cursului depășește perioada de 14 zile calendaristice.

VII.3. În vederea comunicării deciziei de retragere în perioada de 14 zile calendaristice, consumatorul are la dispoziție formularul standardizat de retragere (ce se poate descarcă de aici) precum și a alte mecanisme de exercitare a dreptului de retur (ex: email, fax, cont client), costurile de returnare fiind gratuite pentru consumator.

 

VIII. Excepții legale de la dreptul de retRAGERE

VIII.1. Conținutul digital achiziționat pe acest website care este furnizat consumatorului imediat după confirmarea plății, pe un suport durabil, de tipul e-mail, cont client, etc (a nu se confunda cu furnizarea pe suport material) se consideră executat începând cu momentul în care consumatorul intră în posesia acestuia, motiv pentru care nu face obiectul dreptului de retragere.

VIII.2. Conținutul digital exceptat de la dreptul de retragere este reprezentat de fișierele video preînregistrate ale cursurilor de formare profesională livrate consumatorului imediat după achiziționare.

 

 1. DIMINUAREA VALORII

IX.1. Conținutul digital sub formă de „pachete de produse sau abonament„ constituit atât din fișierele video preînregistrate ce sunt livrate consumatorului imediat după confirmarea plății, cât și din conținut care este furnizat consumatorului la o data ulterioară confirmării plății (sesiuni live/ sesiuni 1 la 1, festivaluri, etc) fac de asemenea obiectul retragerii din contract în perioada de 14 zile calendaristice de la achiziționare, însă cu anumite particularități.

IX.2 În cazul retragerii în perioada de 14 zile dintr-un contract la distanță de tip „pachete de produse/abonamentvânzătorul va percepe o diminuarea de 50% a valorii achitate de client deoarece acesta beneficiază de  o parte a conținutului digital imediat după confirmarea plății (ex: fișiere video preînregistrate), executarea contractului fiind parțial executată în perioada de retragere.

  

 1. Garanții

X.1. Vânzătorul întreprinde toate demersurile astfel încât conținutul digital oferit consumatorului să respecte descrierea, cantitatea, calitatea, funcţionalitatea și compatibilitatea menționate în cadrul secțiunilor distincte ale descrierilor cursurilor de formare profesională.

X.2. Vânzătorul întreprinde toate diligențele profesionale astfel încât să nu existe erori de natură tehnică sau de conținut legate de descrierea sau caracteristicile conținutului digital care este oferit spre comercializare.

X.3 Vânzătorul răspunde începând cu data furnizării pentru orice neconformitate a conținutului digital furnizat iar în cazul apariției unei neconformități a conținutului digital furnizat, vânzătorul va dispune aplicarea uneia din măsurile corective corespunzătoare.

  

Xi. Recenzii

XI.1. Recenziile oferite pe acest website  provin de la consumatori care au achiziționat sau utilizat efectiv produsul (conținutul digital) care contribuie astfel la informarea altor posibili Cumparatori și la detalierea cât mai completă a caracteristicilor produselor oferite.

XI.2. Prin intermediul acestui website se oferă acces la recenziile consumatorilor (cumpărătorilor) privind conținutul digital oferit și se garantează că recenziile publicate provin de la consumatori care au utilizat sau au achiziționat efectiv produsul.

XI.3. Înainte de a fi postate, recenziile sunt verificate în prealabil în vederea confirmării calității de cumpărator precum și a conținutului acestora în vederea prevenirii afișării cuvintelor calomnioase, discrimatorii sau incriminatorii. Recenziile care nu respectă aceste condiții vor fi sterșe.

  

XII. Proprietatea intelectuală, PROTECȚIA KNOWHOW-ULUI ȘI SECRTELOR COMERCIALE

XII.1. Drepturile exclusive asupra conținutului website-ului pus la dispoziție de către Vânzător, în special drepturile de autor cu privire la conținutul digital, numele şi sigla, elementele grafice ale acestuia, software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date backoffice sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului.

XII.2. Conținutul website-ului și a conținutului digital comercializat, astfel cum este definit in preambul, este proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

XII.3. Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricarui conținut in afara website-ului, îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului asupra Conținutului website precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al vânzătorului.

XII.4. Vânzătorul poate oferi la solicitarea expresă a unui utilizator/cumpărător, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al website-ului. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/Conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale website-ului.

XII.5. În cadrul acestui website pot fi prezentate documente, imagini, informații sau alte materiale care nu sunt proprietatea Vânzătorului, cum ar fi fotografii, denumiri, logouri și alte mărci ale unor terți (clienți sau parteneri), care sunt proprietatea respectivelor părți. Orice folosire a acestora este strict interzisă fără permisiunea scrisă prealabilă a respectivilor terți proprietari.

XII.6. Utilizarea în cadrul acestui website sau în cadrul conținutului digital oferit a oricărui nume de marcă înregistrată a unui produs sau serviciu nu constituie reclamă pentru societatea respectivă, decât dacă este menționat în mod specific.

XII.7. Sunt considerate secrete comerciale (know-how protejat) toate fișiere video ce reprezintă conținutul digital oferit clienților/consumatorilor în cadrul acestui website, în integralitatea acestora sau elementele individuale ale acestora, deoarece au valoare comercială prin faptul că nu sunt cunoscute la nivel general, nu sunt uşor accesibile și fac obiectul unor măsuri rezonabile pentru a fi păstrate secrete.

XII.8. Dobândirea accesului la secretele comerciale de către clienți este considerată legală, doar în cazul în care sunt achiziționate direct de la Vânzător prin cadrul acestui website.

XII.9. Este interzisă dobândirea, copierea, divulgarea informațiilor considerate secrete comerciale de către clienți, sau de către orice persoană, fără consimţământul deţinătorului secretului comercial (vânzător).

XII.10. În cazul nerespectării prevederilor uneia sau mai multor clauze ale prezentei secțiuni vânzătorul va solicita autorului încălcării, care ştia sau ar fi trebuit să ştie că se implică în dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a unui secret comercial, la plata de daune-interese proporţionale cu prejudiciul real suferit ca urmare a dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale a secretului comercial.

XII.11. La stabilirea daunelor-interese solicitate, Vânzătorul va ţine cont de consecinţele economice negative asupra acestuia, inclusiv pierderile de profit, beneficiile necuvenite realizate de autorul încălcării, valoarea redevenţelor sau a drepturilor care ar fi fost datorate dacă autorul încălcării ar fi solicitat consimţământul deţinătorului secretului comercial (achiziția conținutului digital) şi, dacă este cazul, de orice alt element în afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat deţinătorului secretului comercial prin dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretului comercial.

XII.12. Dreptul la acţiunea privind protecţia secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale se prescrie în termen de 6 ani de la data transmiterii informațiilor considerate secrete comerciale.

  

XIII. Conduita utilizatorului

XIII.1. Nu este permisă utilizarea acestui site în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă sau în orice scop care nu este permis de lege;

XIII.2. Nu este permisă utilizarea acestui site pentru a distribui reclame de orice fel sau pentru comunicarea de mesaje false sau inșelătoare de orice fel

XIII.3.  Nu este permisă accesarea datelor altor utilizatori ai site-ului, pătrunderea sau accesarea oricarei dintre măsurile de securitate referitoare la site;

XIII.4. Nu este permisă introducerea oricărui program malware, virus sau alt program software (vierme) dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea site-ului, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, denial of services, worms, cai troieni, viruși sau orice alt software sau hardware cu acest scop;

  

XIv. Link-uri către website-uri externe

XIV.1. Vânzătorul poate utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri exploatate de către terți, cu acordul acestora. În cazul în care sunt accesate, nu suntem responsabili pentru modalitatea în care sunt utilizate, caz în care aveți obligația de a consulta Termenii și Condițiile, precum și Politicile fiecărei platforme externe.

XIV.2. În cazul în care aplicații/platforme/website-uri terțe oferă link-uri către conținutul prezentului website nu înseamnă implicit că există o legătură cu website-ul respectiv sau o asociere sau afiliere la/cu acele aplicații/platforme/website-uri.

  

 1. Actualizări

XV.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment conținutul Termenilor și Condițiilor de utilizare, fără o notificare anterioară a Utilizatorului.

XV.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al website-ului, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic, ceea ce ar putea crea imposibilitatea accesării sau utilizării acesteia pe întreaga perioadă a modificărilor/actualizărilor.

XIV.3. Informațiile din acest website au fost introduse cu scopul de a transmite informații actualizate iar vânzătorul asigură că depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor neconcordanțe în cazul în care există.

 

XVI. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE

XVI.1. Se asigură confidențialitatea tuturor informațiilor, de orice natură, pe care utilizatorii le vor furniza pe pagina website-ului sau reprezentanților vânzătorului.

XVI.2. Pentru mai multe detalii referitoare la confidenţialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate afișată pe site.

XVI.3. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire către terțe părti nu va fi facută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțamântul prealabil scris al Vânzatorului.

XVI.4. Utilizatorii/Cumpărătorii înţeleg faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Vânzătorului. Cu toate acestea, vânzătorul depune toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea website-ului.

XVI.5. Societatea recomandă Utilizatorului să verifice în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea site-ului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

XVI.6. Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor Vânzătorului sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

  

XVII.  FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

XVII.1. Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. Răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit.

XVII.2. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ.

XVII.3. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majoră.

XVII.4. Dacă partea care invocă evenimentul de forță majoră este vânzătorul, notificarea din partea acestuia se va realiza prin una din următoarele metode: email către clienți, mesaj în contul de client, redactarea unui mesa în website în home page, anunț în ziar de circulație națională, sau orice alt canal de comunicare media (după caz)

XVII.5  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

XVIII. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

XVIII.1. Contractul la Distanță este încheiat în limba română și va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

XVIII.2. Prevederile Termenilor şi Condițiilor prezentului website se completează cu dispozițiile Legislației Incidente.

XVIII.3. Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.

XVIII.4. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din București, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a litigiilor (SAL https://anpc.ro/ce-este-sal/) sau prin soluționarea online a litgiilor accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro

 

XIX.  SUPORT

XIX.1.  Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe website, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea va fi comunicată direct la datele de contact din secțiunea CONTACT (Email: contact@kineticrecoveryeducation.ro sau WhatsApp: 0722 704 485) fie prin intermediul contului de client.

XIX.2. Cererile vor fi soluționate în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.